วิเคราะห์อะไรได้บ้างผลตรวจเลือดหรือ Blood Tests คือ?

ผลการตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติหรือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ผ่านทางการตรวจเลือด อีกทั้งผลตรวจเลือดยังสามารถเป็นตัวบ่งชี้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายได้อีกด้วย เนื่องจากร่างกายของเราต้องมีเลือดไปเลี้ยงแทบจะทุกส่วนอยู่แล้ว ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะหรือร่างกายเราได้โดยการอาศัยผลจากการตรวจเลือดนี่เอง โดยการตรวจเลือดจะทำเพื่อประเมินภาพรวมของสุขภาพ เช่นตรวจสอบหารทำงาน หรือความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย, ตรวจสอบความติดเชื้อ, ตรวจสอบสภาวะทางพันธุกรรม เป็นต้น

ซึ่งผลจากการตรวจเลือดนี้มาจากการนำเลือดตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องแลป หรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นั่นเอง หลังจากนั้นก็จะประมวลผลออกมาเป็นค่าต่างๆ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นศัพท์เฉพาะทาง ทางการแพทย์ ทำให้คนทั่วไปอย่างเราไม่เข้าใจศัพท์เหล่านั้น ดังนั้นเว็บไซต์ bloodguide.care ของเราจึงทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านค่าของผลการตรวจเลือดให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง

แต่ขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าผลตรวจเลือดเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถยืนยันฟันธงได้ว่าค่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะทำให้เราเป็นโรคนั้นๆได้ฃ 100% เนื่องจากโรคบางโรคต้องใช้การตรวจเช็คหลายอย่าง หลายปัจจัย เพื่อยืนยันว่ามีอาการของโรคนั้นจริงๆ และยังมีปัจจัยอื่นๆอีก เช่น การรับประทานอาหาร หรืออยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาบางอย่าง การออกกำลังกายที่ไม่สม่ำเสมอ ปัจจัยเหล่านี้ก็อาจทำให้ค่าต่างๆของผลตรวจเลือดออกมาไม่ปกติได้ อาจทำให้ต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของแพทย์ต่อไป

ทางผู้จัดทำเว็บไซต์หวงเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมช่วยในการอ่านค่าของผลตรวจเลือดนี้จะช่วยอำานวยความสะดวกให้ท่านเข้าใจค่าต่างๆ ของผลตรวจเลือดมากยิ่งขึ้น และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และขอให้ทุกท่านอย่าเพิ่งกังวลใจหากผลตรวจเลือดของท่านมีแนวโน้มในทางที่ไม่ดี ขอให้ท่านได้ปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนในการวินิจฉัยโรค ซึ่งแพทย์ก็อาจจะให้มีการตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไป และหากผลตรวจเลือดของท่านมีแนวโน้มออกมาในทางที่ดี ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ หมั่นดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อที่จะรักษาสุขภาพและร่างกายของท่านให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน